Neden Body ile Aynı Marka Lens Tercih Edilmelidir?

Objektif, fotoğrafın oluşum sürecinin en başında yer alan ve fotoğraf kalitesini yüzde yüz etkileyen unsurdur.Objektifin görevi çekilecek konudan yansıyan ışığı toparlayarak fotoğrafın asıl oluştuğu sensöre en iyi şekilde göndermektir.İşte bu gönderim işlemi fotoğrafın netlik,kontrast ve doygunluğunu belirler.Fotoğraf kalitesi için belirleyici olan bu öğelerin iyi seviyede olabilmesi Kullanılan lensin kalitesine bağlıdır.Temel olarak ışığın lensten sensöre gönderilmesi aşamasında ışığın kırılması ve yansımalar neticesinde oluşan ışık hatalarının en aza indirilmesi için optik üretici firmalar büyük kadro ve teknolojik çalışmalarla geliştirdikleri Fotoğraf makinelerinin yapısına göre değişik lensler üretmektedirler.Üretim aşamasında lenslerden kaynaklanacak optik kusurlar,yüksek mühendislik kullanılarak en aza indirilmektedir.1917 yılından beri optik üreticisi olan Nikon firması Lens üretiminde bu optik kalitesi için Nikkor mercek dizilim metodunu geliştirmiştir.Bu yüzden Nikon lenslerin genel adı Nikkordur.Bu dizilim ile beraber lenslerin yüzeyine ve iç yapısına yapılan kaplamalar ,kullanılan elementler optik kusurları ortadan kaldırmaktadır.Bu yüzden Nikon Gövdelerle 60 milyon adede ulaşan Nikkor lensleri kullanmak fotoğraf kalitesini en üst seviyeye çıkarır.Diğer marka lensler bağlantı olarak gövdelere uygun üretilse de Üreticinin kullandığı Lens metodunu kullanamadığı için mekanik ve optik bazı kusurlar ortaya çıkmaktadır.Bu kusurlar fotoğrafa düşük netlik, kontrast ve renk zayıflığı olarak yansır. Bu kusurların en bilinen ve fotoğrafa en çok yansıyanları şunlardır:


Merkezleme Hatası: Objektifi oluşturan tüm merceklerin objektif tüpünün tam ortasındaki eksene rastlamamsından kaynaklanır.Bu hata ışığın objektiften sensöre tam dik açıyla düşmemesine sebeb olur.Bunun neticesinde karenin  farklı köşelerinde farklı netlikler oluşur.Keskin bir netlikten söz edilemez.Nikkor mercek dizilim şeması bunu ortadan kaldırır.

İç Yansıma ve Hayalet Görüntüler: Işığın kırılarak yoluna devam ederken bir kısmının yansıması optik bir kuraldır.Bu yansıyan ışık başka yüzeylere çarparak tekrar lensin içine girer ve ikinci bir görüntü oluşturur.Buna hayalet görüntü denir.Fotoğrafın kontrastını oldukça düşüren bu durum Nikkor lenslerde yapılan lens içi kaplamalarla önlenmektedir.Ayrıca Nano Kristal kaplamalı lenslerde bu yansımalar tamamen engellenerek daha berrak görüntüler oluşur. 

Çizgilerin Ayrılmaması: Fotoğrafta Birbirinden bağımsız ve farklı kalınlıkta bulunan çizgilerin birbirinden ayrılamaması sorunudur.Bu sorunun test edilmesi için dünyada kabul gören birden çok ayırma gücü test yöntemi kullanılmaktadır.Bunlardan en bilineni siemens çarkı testidir.Bu kusurun bulunduğu objektiflerin oluşturduğu fotoğraf basıldığında kenar keskinliğinin düşük olduğu görülür.Önde duranla arkada duran objelerin sınırları belirsizdir.Üretilen merceğin kalitesi ile doğru orantılıdır.

Görüldüğü gibi Bu kusurlar sebebiyle fotoğrafların kalitesi düşmektedir. Bunun için Fotoğraf makinenizin üreticisinin tavsiye ettiği lensler kullanılmalıdır.

tarafından yazıldı.

Yorum yok.

Bir cevap bırakın

Mesajınız